Månedlige arkiver: mars 2010

VIKTIG melding!

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4–1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot bla. organisert idrettsaktivitet utendørs. Per i dag gjelder forbudet tom. 15. juni 2020. Dette betyr at alle ØKTER i regi av Laget HIT inntil videre er AVLYST.

Vi håper på raskest mulig friskmelding av land & folk!

Styret i HIT