Kontingent, tilbud og betaling i 2014

Kontingent
Medlemskontingenten for 2014 er fastsatt til kr. 400,- per måned.
Nye rekrutter trener gratis frem mot den 1. i neste måned.
Medlemskap er individuelle.
Treningstilbud
NMT på Tirsdag og Torsdag året rundt. Doble økter begge dager i høysesongen (mai/juni-okt/nov). Det planlegges for videreføring av ukentlig NMT på Lørdag og enkeltstående NMT Spesialøkter. Det leveres ikke økter på helligdager eller i felles-/høst-/jul-/vinter- og påskeferie.

Betaling
NMT har sagt opp avtalen med leverandør (DIBS) av betalingsløsning for kjøp av abonnementer/kontingenter. Alle abonnement med automatiske trekk er nå stoppet, og produktene tatt bort fra nettsiden.

I 2014 vil medlemmer motta en forskuddsbasert PDF-faktura til registrert e-post for perioder på 3 måneder per gang. 3 måneders medlemskap er valgt for enklere og mer kostnadseffektiv administrasjon, samt en økt grad av forpliktelse. Juli vil ha et tilbud om økter, men faktureres ikke. Ved skader/sykdom refunderes kontingent helt/delvis etter avtale. Medlemmer vil motta første faktura i løpet av januar måned for perioden januar-mars (3 mnd. x kr. 400,- = kr. 1.200,-).

NMT LOGO

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.