NMT Medlemstak

Følg med!

Forhåndsvarsel til deg som har trykket på «pauseknappen«: Vi går for full maskin mot en tidlig vår på mer enn èn måte. Prognosen sier at vi når medlemstaket TIDLIGERE i år enn i fjor. Ta derfor det med i beregningen om du planlegger å starte opp med NMT-økter igjen til våren. Styret har besluttet å praktiserer prinsippet «første kvinne eller mann til mølla», og ingen hverken kan eller vil bli forfordelt (systemstyrt).

Vi gleder oss til å se «veteraner» tilbake i rekkene før innrykket av «nye rekrutter».

Ta hvil!