Parkering til NMT-økter

NMT oppfordrer sine medlemmer til å parkere på DnB-tomten i Søndre vei istedet for på anlegget til Nesøya Idrettspark. Begrenset kapasitet på anlegget skaper tidvis utfordringer for aktiviteter i regi av Nesøya Idrettslag. Spesielt tiltar dette utover vårparten nå som fotballsesongen har startet opp. Kapasiteten på DnB-tomten er stor, og ligger som det fremgår av kartet i umiddelbar nærhet til Nesøya Idrettspark. Takk for hjelpen.

bilde(62)