Oppstart av NMT i august 2014

Det er besluttet å starte opp med enkle NMT-økter på tirsdag og torsdag i august. Tidspunktet for gjennomføring vil være fra kl. 19:30-20:30, og første økt etter fellesferien er NMT på Tirsdag 5. august. Tiltaket skal bidra til å sikre tilfredsstillende intensitet og gruppedynamikk. Det er også besluttet å videreføre NMT på Lørdag fra kl. 09:30-11:00.

Mvh Styret i NMT

NMT PRODUCT