NMT på Torsdag 28. august 2014

Dagens NMT økt ble den mest styrkeorienterte økten i NMT sin historie. Trening handler om å påføre kroppen ulike typer påkjenninger. Variasjon i treningen gjør at kroppen vil tilpasse seg og gjøre seg bedre forberedt på disse uventede påkjenningene. Derfor vil alltid NMT bestå av ulike sammensetninger av kondisjon og styrke.

Økten i dag bestod altså nesten utelukkende av utholdende funksjonell styrke. Det var kun 8 minutter rolig løpsoppvarming og avslutningsvis kun 5 minutter løpsintervall iblandet litt styrke. Resten var ulike kombinasjoner av styrekøvelser som kun ble avbrutt av korte 30 – 60 sekunder pauser.

Første styrkeblokk, som var en del av oppvarmingen, bestod av lavintensive øvelser, men holdt til gjengjeld på i sammenhengende 9 minutter. Derretter ble det kjørt 4 styrkeblokker som hver ble repetert 3 ganger. Hver styrkeblokk varte i 7 minutter med kun 30 sekunder pause mellom hver gjennomføring. Mellom blokkene var det 60 sekunder pause.

For å holde intensiteten oppe i mer enn en 40 minutter sammenhengnende styrke var kombinasjonen av øvelsene nøye planlagt. Hver styrkeblokk hadde fokus på en muskelgruppe, mens andre deler av kroppen fikk litt mer hvile. Dermed kunne man holde høy intensitet hele økten igjennom.

De siste 5 minuttene med løping ble også avbrutt av styrkeøvelser. Løping (kortspurt) fra langside til langside ble avbrutt av styrkeøvene høye, lange og kraftfulle harehopp og Burpees/ Amerikanere.

Etter flere positive tilbakemeldinger etter dagens økt, kan vi love at det vil bli flere økter med styrkefokus fremover. Ikke alltid like styrkeorientert som denne, men ulike forhold mellom styrke og utholdenhet vil det bli. Så vær forberedt på å møte mer variasjon i øktene utover høsten!

Øyvind og Einar

bilde

bilde 3 bilde 2 bilde 1

bilde 4

bilde