NMT på Torsdag 11. desember 2014

27 medlemmer på kveldens økt som bestod av 3 lange og harde 8-minuttersintervaller med innlagte styrkeøvelser vristhopp (20), PushUps med klapp (2) og Elghufs i motbakke. Intervallene ble vekselsvis avbrutt av 4-minuttes styrkeblokker der 3 øvelser skulle gjentas så mange ganger som mulig. Først PushUps (6), RyggCrawl (12) og SitUps m/ hoftehev (6), så Amerikaner (6), Russian Twist (12) og MountainClimber (12) før PushUps (6), RyggCrawl (12) og SitUps m/ hoftehev (6) avsluttet hoveddelen av økten.

Deretter gjennomførte 1 minutt med Kålormen, 1 minutt Salamander og 4 kortsidespurter.

– Øyvind og Tord Arve –

IMG_9326 IMG_9323 IMG_9320 IMG_9319