HARDtrening på Torsdag 5. november 2015

24 hardbarkede medlemmer stilte til økt nummer 532 i kveld. Etter en oppvarmingsrunde startet vi opp en løpsdel bestående av 1x4min, 2x3mi,  2x2min og  og 3x1min i en for anledning nykomponert trasè. Innlagte motbakker og blandet underlag stod i kontrast til tirsdagens 30 hurtigdrag på flatt underlag. Flere velger nå å «gi kroppen støt» i hele eller deler av løpsdragene. Flere interessante samløpsprestasjoner ble notert. Det gir resultater! Kvelden blir ikke komplett uten en styrkedel som denne gangen var todelt. Først 6 enkeltstående øvelser på 30 sek a`3 runder hvorav den siste ble kjørt sammenhengende uten pause. Deretter del 2 som var en sammenhengende mage/rygg sekvens på 6 øvelser. Fokus på å hente ut mer råskap gjennom kvalitet i utførelsen. Markant fremgang hos flere, men fortsatt mer å gå på!

Nå går vi helgen i møte, og da byr ofte muligheten for rolig langkjøring seg. Gjør uken komplett med en min. 90 minutters innsatsperiode i rimfrisk høstluft. Kanskje grytidlig? Prøv noe nytt 🙂

Hilsen Kine og Einar

IMG_2975

IMG_2968