VIKTIG MELDING!

Styret i Idrettslaget HARD Intensiv Trening (HIT) har besluttet opphold i treningstilbudet fra 1. januar 2017.

Bakgrunnen for beslutningen er at laget i en lengre periode har hatt utfordringer med instruktørkapasitet. Resultatet av dette er en stor belastningen på få. Videre har vårt hovedmål fra starten i 2011 vært «Å bygge et solid og attraktivt Idrettslag med 100 medlemmer – året rundt». Antallet skulle sikre nødvendig intensitet på øktene, god balanse mellom økonomi og frivillighet, og muliggjøre videreutvikling. HIT har oppnådd mye (Størst i Norge), men hovedmålet er ikke innfridd.

Mye skjer på frivillig basis, og arbeidet er tid- og ressurskrevende. Styret har derfor valgt å trykke på pauseknappen fra årsskiftet for å vurdere fremtidige løsninger for laget og konseptet.

Ledelse og instruktører i HIT benytter anledningen til å takke alle trofaste medlemmer og støttespillere for gjennomføringen av 630 HARDtreningsøkter, uavbrutt over 5 år, hele året rundt, alltid med 2 instruktører – og ALDRI en kansellering!


På vegne av styret og instruktørene i HIT
Einar Aall
Styreleder/Daglig leder