Viktig melding!

Tilbakemeldingene etter at HIT annonserte behovet for å ta en pause, har vært mange og oppmuntrende. Styret har kommet frem til en prøveløsning for HIT i januar 2017. HIT vil levere 9 økter etter samme lest som tidligere, men – til nye vilkår. Resultatet av prøvemåneden vil danne beslutningsgrunnlaget for veien videre.

Medlemmer faktureres månedlig basert på det antall økter HIT leverer x timepris (kr. 90,-). Faktura for januar vil med 9 HIT-økter være på kr. 810,- Videreføres HIT i februar vil det med 6 økter (grunnet vinterferie) faktureres kr. 540,-. Det åpnes ikke for kjøp/betaling av enkeltøkter eller familierabatt.

HIT fyller alle roller (9 x 2) med eksisterende instruktører, men vi vil be dem som har ønske/tanker om å bli HIT-instruktør ta kontakt. Medlemmer/andre anmodes å tipse om mulige instruktørkandidater. Takk til dem som har tilbudt å avlaste/assistere i HJI-rollen. Vi velger å levere øktene i januar med eksisterende ressurser og i tråd med konseptet.

Innen utgangen av januar vil det tas en beslutning om videreføring av HIT er mulig. Vi er da opptatt av at antall medlemmer er tilstrekkelig for å gi god nok dynamikk og intensitet under øktene, og samtidig tilstrekkelig økonomi til å drive og utvikle laget. Begge må være oppfylt for at det skal være aktuelt å viderføre treningstilbudet utover januar 2017. I tillegg må vi være i prosess for å løse utfordringene på instruktørsiden.

Husk viktigheten av rettidig betaling. Ta kontakt dersom du ikke mottar faktura eller har fått ny e-post adresse. Om du mottar faktura og IKKE ønsker å trene med HIT ser du bare bort fra denne. Det vil ikke bli sendt påminnelse/purringer for januar måned.

Vi ser frem til å gjøre en hard og ærlig jobb i januar. Vårt mål er at flest mulig vil benytte HIT på Nesøya og gjøre sitt til at tilbudet blir kjent for flere. Styret har forventninger til at LAGET kan lykkes med god innsats fra alle involverte.

Mvh Styret i HIT