Treningsavgift januar 2017

Følg med!

HIT-medlemmer (eksisterende/aktive 2016) skal nå ha mottatt PDF-faktura (vedlegg) til sin registrerte e-postadresse, spesifisert som 9 økter x kr. 90,- = totalt kr. 810,- for januar 2017. Vær vennlig å benytte vedlagte KID-nummer når du betaler, det forenkler vårt administrative arbeid og oppfølging. Rettidig betaling er svært viktig for Laget.

Dersom du IKKE mottar eller finner e-post fra HIT kan det være at du/vi ikke har fått oppdatert din registrerte e-post adresse, eller at den pga. Spam-filter legger seg i din Søppelpost. Ta derfor kontakt med oss dersom du ønsker å være medlem men ikke mottar/finner faktura.

Om du mottar faktura men ikke ønsker å trene med HIT, ser du bare bort fra denne.

Mvh Medlemsservice