Treningsavgift august 2017

HIT-medlemmer (eksisterende/potensielle) skal ha mottatt en PDF-faktura som vedlegg til sin registrerte e-postadresse, spesifisert som 10 økter x kr. 45,- (50% rabatt) = totalt kr. 450,- for august 2017. Bruk KID-nummeret når du betaler, det forenkler vår administrasjon. Rettidig betaling er svært viktig for Laget.

Dersom du IKKE mottar eller finner e-post fra HIT kan det være at du/vi ikke har fått oppdatert din registrerte e-post adresse, eller at den pga. Spam-filteret legger seg i din Søppelpost. Ta derfor kontakt med oss dersom du ønsker å være medlem men ikke mottar/finner faktura.

Om du mottar faktura men ikke kan eller ønsker å trene med HIT, ser du bort fra denne. Send da en kortfattet (og gjerne ubegrunnet) melding til hitrening@gmail.com slik at du unngår betalingspåminnelse.

Mvh Medlemsservice