TURmarsj for Barn & Unge

Statistikk fra HELSEDIREKTORATET viser et fall i fysisk aktivitetsnivå blant barn og unge.
HIT vil derfor GÅ fra analyse og til praktisk gjennomføring av fysisk aktivitet – SNAREST!

Laget HIT vurderer å arrangere TURmarsj (PILOT) for Barn & Unge – fra Nesøya til toppen av Hopptårnet i Skuibakken, vinterstid! Der vil TURlaget bli møtt av dem som har fullmakt til å hente barn/unge hjem. Disse kan nok også få seg en utfordring med å komme seg opp unnarennet og opp i selve hopptårnet! Foresatte og Barn/Unge kan la seg inspirere av «En HARD Dagsmarsj 2017«: Asker & Bærum – 14 timer – 54 km – 7 Topper – 2.000 Høydemeter.

Skuibakken er et Kulturminne og spektakulært turmål for store og små. I «gamle dager» var dette verdens største hoppbakke med over 30.000 som publikumsrekord. Det var også her at uttrykket «Hoppe etter Wirkola» oppstod. Vi anbefaler dem som skal hente å parkerer nede ved Skui Skole/Jutul Idrettsanlegg.

TURmarsjen er i første omgang tenkt som et enkeltstående arrangement (PILOT) for å se om den kan inspirere og interessere mange nok barn/unge – og deres foresatte! Underveis vil deltakerne få mulighet for innføring i kultur/historie, turledelse, bekledning/utstyr, redning/sikkerhet, kart/kompass, navigering/gps, tempo/rekkevidde, trasévalg/disponering, koter/høyder mm.

Vi bygger og fokuserer på LAGfølelse, LAGarbeid og LAGmoral – gjøre sammen, dele sammen. Lære å verdsette og utnytte ressursene i gruppa, skape samhold, felleskap og gjensidig respekt! There is no I in TEAM. TURlaget vil bestå av LAGspillere.

HIT utarbeider vilkår og retningslinjer som både de foresatte og barn/unge som må akseptere og signere. Uten klare spilleregler vil TURmarsj ikke være gjennomførbart for alle involverte på en tilfredsstillende måte. Vi forventer at foresatte og barna/unge gjør som de får beskjed om, og de kan forvente trygg og rettferdig behandling fra TURlederne. Sjekkliste for mat/drikke, sko og bekledning og annet utstyr vil bli utarbeidet, sammen med en Turplan (tider og steder).

HIT stiller med 3 erfarne TURledere, som også medbringer nødvendig utstyr. Det vil være en «Mobil Enhet» som møter og følger TURlaget underveis (avhopp/plukke opp, service & support). Foresatte vil IKKE ha anledning til å gå turen sammen med barna/unge, men møt gjerne opp på punkter underveis for å oppmuntre – og selvsagt da ved målgang i Hopptårnet på Skui.

Prisen for å delta på denne TURmarsjen vil være kr. 300. Minimum antall påmeldte må være 20 barn/unge. Anbefalt aldersgrense er 11 år, men vi åpner for at yngre gutter og jenter som er motiverte kan få gå. Påmelding blir gjennom publisering av arrangement på Facebook. Fint om du bidrar med å Invitere/Dele, så øker sjansen for å bli mange nok.
Det vil bli avholdt et informasjonsmøte for «spørsmål og svar» på Nesøya Skole.

TURbeskrivelse:

Utmarsj fra Nesøya Idrettsanlegg vil skje presist kl. 9, gjennom «Nesøytjern Naturreservat» til Nesøya Skole, over Nesøyabrua og ned bak Varner-bygget. Opp Slependen til Jardar sitt Hoppanlegg og Hopptårnet der (setter stemningen, forstå størrelsesforhold). Setter deretter kursen mot Tanumåsen (utsiktspunk), Tanum Kirke og derfra rett retning Ringi Gård. Herfra over Ringiåsen, Jutul Skiskytteranlegg og til slutt over fantastiske Svartoråsen. Turlaget treffer første trinn på trappa opp til selve Hopptårnet etter omlag 15 kilometer. Da er det gått 3 timer, og klokken slår 12:00. Tårnet er litt som Tusenfryd x 2, luftig og bevegelig (stål og trekonstruksjon). Alle vil fryde seg på toppen og få en vel fortjent mestringsfølelse. Det vil bli tatt et LAGbilde i Toppen av Tårnet, og barn/unge vil få en tilbakemelding fra TURlederne.

Vi avventer publisering av arrangementet på FB inntil det foreligger et tilstrekkelig nok antall positive tilbakemeldinger fra «Interesserte» foresatte på vegne av barn/unge.

Gi din tilbakemelding på initiativet i FB kommentarfelt eller hitrening@gmail.com

Det går så langt det går.

Hilsen HIT TURmarsj

  • SJEKKliste (mat/drikke, utstyr, sko/bekledning osv.)
  • TURplan (passeringspunkter/stoppesteder og anslått tidspunkter)
  • Vilkår og retningslinjer (aksepteres og signeres av foresatte og barn/unge)

———————————————————————————————————————————–

HELSEDIREKTORATET – Fysisk aktivitetsnivå barn og unge

Et gjennomgående trekk er at gutter har et høyere aktivitetsnivå enn jenter. Videre ser man at fysiske aktivitetsnivået synker jevnt fra 6-årsalderen til 20-årene. Objektivt registrert fysisk aktivitet viser at aktivitetsnivået til 6-åringene er 21 prosent høyere enn 9-åringene. Aktivitetsnivået til 9-åringene er i sin tur 40 % høyere enn 15-åringene. Videre ser man en reduksjon i fysiske aktivitetsnivået med 31 % fra 15-åringer til 20-årene i Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge. Objektivt registrert fysisk aktivitet viser et tydelig fall i andelen som oppfyller minimumsanbefalingene fra 6 år til 15 år.

Gåing er den mest populære aktiviteten i alle aldersgrupper. I aldersgruppen 8-15 år rapporteres videre sykling, ski og svømming som de vanligste egenorganiserte aktivitetene, samtidig som fotball, ski og håndball rapporteres å være de mest populære aktivitetene i idrettslag.