HARDtrening på Tirsdag 19. juni 2018

24 stilte opp for Laget og REPRISE på spesialøkt med Øyvind «Norseman» Buer!  Etter 10 min. intro & demo av øvelser bar det direkte i gang med styrkeøvelser og løp kontinuerlig i 50 minutter! Utfordringen bestod i å bygge trinnvise styrkepyramider fra 1 og opp til 12 øvelser – og ned igjen til 1, avbrutt av hurtigløp. Ny og uvant sammensetning fra «innovatøren» Øyvind! Men allikevel med gjenbruk og flerbruk av kjente øvelser. Stølhet og såre rumper satt fortsatt i hos flere etter HIT på Torsdag, og for disse var det nok ekstra krevende å komme i gang.  Laget er stolt av at så mange våger så mye. Vi hjelper hverandre til å klare mer og samtidig heve kvaliteten. Vel blåst – takk for innsatsen fra hver og én. God sovemedisin.

Husk DAMEtrening på Lørdag fra kl. 9.30-10.30 og TURmarsj på Søndag fra kl. 8.45-15.15!

Spesialhilsen fra Øyvind og Einar