TURmarsj på Søndag 24. juni 2018

«Ring 2» på Krokskogen, 21K over ca. 6 timer:

Starter å gå kl. 8.45 fra Dronningveien P-plass ved starten på Kleiva, 300 m videre opp forbi Sundvolden Hotel – på høyre side > Opp Nordre Kleiva > Retthelltjernet > Retthella > Larviktjern > Skardet/Skardtjernet > Mørgonga > Migartjern > Gyrihaugen (663 moh.) > Gyrihaugflaka > Fjellsetra > Bukkehøgda > Retthella > Kleivstua (379 moh.) > Ned Krokkleiva > Dronningveien P-plass ved starten av Krokkleiva innen kl. 15.15.

Turdeltakere må selv besørge transport. Erfaringsmessig løser egentransport eller avtaler om samkjøring alle transportbehov.

FØLG med på arrangementet, dato/tid kan bli endret.
Forbehold om tilfredsstillende vær og føreforhold på selve turdagen, og dagen(e) før.

Rundtur, åpen for alle. GRATIS!

TURhilsen fra HIT