TURmarsj på Søndag 24. juni 2018

TURlaget på 10 startet å gå fra «bunn av bakken» kl. 9! Bunn av bakken er P-plassen ved starten av Kleiva, for så etter et par hundre meters oppstigningen å bryte  av venstre og opp den gamle opprinnelige Nordre-Kleiva. På toppen ventet minnsteinen etter trefningen mellom Krigerkongen Karls den 12. soldater og norske soldater/bønder. Blodig alvor. Rundt Retthelletjern til Retthella og deretter langs «kanten av Nordmarksplatået og Krokskogen» bort til den berømte Mørkgonga. Den mørke gangen. Lette føtter vandret videre forbi Migartjern på vei opp til Gyrihaugen (682 moh.), Nordmarkas flotteste utsiktspunkt. På en klar dag (som i dag) ser du tydelig snørenner på Gaustatoppen, Norefjell, Blefjell og Vikerfjell. Ikke minst store deler av Tyrifjorden og Steinsfjorden – og utseilingen til Oslofjorden. Rast og hvile, utsyn og vidsyn. Så videre over Gyriflaka til Fjellsetra, og derfra tilbake til Retthelle over Bukkehøgda. Kleivstua neste, og siste nedstigningen i det som er i ferd med å bli et «ny-restaurert» Kleiva. 21 kilometer, 6 timer og 30 minutter og 800 høydemeter. Slett ikke dårlig på en søndag, dagen etter Sankt-Hansaften. Hyggelig å bli kjente med nye mennesker som elsker å være ute! Så må vi spesielt nevne innsatsen til Sigvart (12) som demonstrerte hva som faktisk bor av tåleevne og rekkevidde hos barn og unge, om man bare gir dem muligheten. Naturen vet hva den gjør.  Han løp like godt ned Kleiva! Vi satser på at alle opplevde turen som tid vel anvendt, og at vi kan gjøre det sammen igjen og igjen. Takk for Laget.

Hilsen Einar/HIT