DAMEtrening på Lørdag 30. juni 2018

8 stilte opp til dagens DAMEtrening! Totalt teller DAMElaget på Lørdag 73 Damer. HIT ser frem mot oppstart av 2. treningshalvår 2018 med DAMEtrening på Lørdag 4. august som første økt. Takk for Deling og Invitering, og all hjelp vi kan får med å nå UT til flere!

God 15 min. intro/oppvarming med et par innlagt runder i Aall-løypa for å kjenne litt på «off-piste» følelsen før vi tok det faste og eviggrønne underlaget i bruk. Så etter en liten tur i skogen og litt styrke ved autovernet bar det – som for HIT på Torsdag – inn på det silkemyke «SPA-anlegget». Her var det klargjort for et 4-kant løp ankret i 16 meter`n og banens midtsirkel.

2 x 4 minutter løp i firkantformasjon med retningsendring og 8 innlagte elementer: noen sidesprang og baklengsløp gjennom midtsirkelen – og fartspådrag på langsidene. Da var Laget godt oppvarmet og klar for styrkebolker a`2 øvelser (valgfritt fra menyen) , arbeidsperiode 20 sek. – i 3 omganger. Etter styrke ble damene invitert med på et nytt eksperiment: Hurtigløp ut fra grunnlinjen i 5,10,15, 20 ,15 og 10 sek. før vending hjem til start. Jakten på negativ spilt!  Nyttig å kjenne på belastning av pust & puls, finne riktig disponering og fartjustering. (1) Gi evnen tid til å innhente viljen. (2) Når du tåler mer, våger du mer. (3) Den som øver mest, blir best. Så nok en runde med styrke a`2 øvelser med 20 sek. varighet – i 3 omganger.

DAMEtreningen ble avsluttet med push-up bonanza i 3 x 10 sek., høyfrekvent utførelse. Etter litt helsefrembringende ubehag kommer velbehag. Så siste og kanskje mest undervurderte kraftanstrengelse: LungeBRØLING i Sluttet Sirkel! Greit å få luftet ut litt, ute. Siste fast innslag: et mer kreativt bilde av DAMElaget! Da var samtlige fint ferdige, og alle dro hjem til sitt & sine. Og noen dro for å bade. Fremgang å spore hos flere, gledelig å observere!

HIT takker ALLE HIT-medlemmer for et vel gjennomført 1. halvår 2018. Viljen og evnen er mer samkjørte for mange nå enn før. Nok fysisk aktivitet utendørs er den beste og viktigste investeringen du gjør for deg & dine, hele livet. Så da er det bare å fortsette med det.

HIT-damehilsen Einar