Akkumulering og kunnskapsdeling

7 år utendørs og 850 HIT-økter! Laget har akkumulert en stor kunnskapsbase som grunnlag for videre utvikling av Laget – og av hvert enkelt HIT-medlem. Har du et mål du vil nå så del det gjerne med oss slik at vår kunnskap om å utvikle evnen over tid lar din vilje skje. Det kan handle om kapasitet og utholdenhet for lunger og hjerte, mentale øvelser og forberedelser til aktivitet, fysisk styrke i hele eller deler av kroppen, beherske aktivitet utendørs, tåle kontrollert ubehag, erfaring med og håndtering av skader, sykdom og onter/smerte, ernæring, utnytte muligheter for akkumulering av aktivitet og øvelser gjennom dagen og finne frem til egnet utstyr og bekledning. Alt som gir oss økt mental beredskap og bestemthet, som gjør oss mer robuste og sikre – og som minimerer usikkerhet. Om det får deg til å yte bedre og nyte mere av allsidig fysisk aktivitet utendørs – hele året – så er Laget godt fornøyd.

HIT medlemservice