Aldri for sent om du starter i tide

Skal dagen i dag bli den der du gikk hardt ut og lovet deg selv å bryte med et mønster av kroppslig forfall og få en sunnere livsstil? La det løftet bli til gradvis forandring over flere år, og ikke et spontant innfall styrt av kalenderen. Vær tålmodig, vær smart – lag en plan. Over tid.

Dersom du mener å ha sterk nok vilje til å trene intensivt utendørs året rundt i alt slags vær så skal vi inspirere deg til å gjøre det så hardt og så lenge som vi mener er nødvendig for du skal få gode nok resultater. For det tar tid.

Vi tilbyr ingen raske løsninger, fordi det ikke fungerer på den måten for folk flest. Her blir du fortalt at du må jobbe systematisk og målrettet i mange måneder før noen kan mene nok om deg og din utvikling. Det tar tid å få merkbar og målbar effekt. Så derfor vil vi at du bestemmer deg for å sette målet godt frem i tid, og at du innstiller deg på at veien til målet er lang. Da vil det skje at veien til målet blir målet, og at gleden blir større når du vinner dine kamper underveis gjennom ærlig hardt arbeid.

Vi har opplevd at entusiasme og energi har smittet over på andre under øktene. At enkelte har fått drahjelp fra andre under dragene. Det har vært tilfeller hvor folk har gått ut av egen komfortsone, uten å være klar over det selv mens det stod på som best. Da ser vi ekte glede i hodet på kroppens vegne. Lite slår følelsen av å mestre og oppleve fremgang. Da vil du bare ha mer av det samme.

Mange tenker i utgangspunktet at hardtrening er ikke noe for meg. At for mye ubehag og smerte vil stå i veien for treningsgleden. Vi støtter oss til forskning som sier at intervallbasert trening gir best resultater for hjerte og lunger. Det må belastning til. Muskler har det på samme måten. Det må være så hardt at du puster og peser litt, og får høy nok puls. For å få mest igjen for tiden du legger ned så er det best å legge ned innsats. Det viser seg også at denne innsatsen øker når du er sammen med andre. Den beste treningsopplevelsen er den du deler med andre – ute!

Vi anbefaler at du programmerer hjernen din til å akseptere vilkårene for å nå målet du har satt deg. Trim hjernen daglig, kast ut illojale tanker. Du er sjefen som styrer og kontrollerer. Hjernen må forstå at kroppen må jobbe hardt iblant for å komme i god fysisk form, samtidig som det er viktig å lære seg å lytte til kroppens signaler. Sykdom, reiser, skader, jobb, familie og ferieavvikling; noe skjer uforutsett mens andre ting kan planlegges. Du skal få øve på selvdisiplin og ha fokus på ”akkumuleringseffekten”. Alt er som regel bedre enn null og ingenting, og du kan få mye gjort selv på krevende jobbreiser. Du må bare forstå at det er mange bekker små hver dag som blir til en stor Å – over tid. Kroppen er skapt for bevegelse, selv om hjernen prøver å fortelle deg noe annet iblant.

HIT sin treningsfilosofi kan du lese om på nettsiden. Den er basert på et fakta- og datagrunnlag som har vært samlet inn, kartlagt og analysert av eksperter. Konklusjonen er at intervalltrening virker svært godt, og at den derfor trygt kan anbefales alle funksjonsfriske mennesker. Aller best er det om treningen skjer utendørs – hele året – sammen med andre.

Aldri for sent om du starter i tide.

Hilsen HIT