100 på Laget – hele året!

Hvorfor?

Med 100 på Laget hele året blir HIT robust og solid, og det styrker og løfter konseptet opp på et nivå som også gir oss økt oppmerksomhet og større gjennomslagskraft hos organisasjoner som kan bidra med og ha interesse av å videreutvikle Laget.

Styret i HIT ønsker et krafttak for å nå de ytterste og innerste kretser som jobber med fysisk aktivitet i befolkningen. Et kunnskaps- og faktabasert grunnlag fra 100 HIT-medlemmer tar ikke feil av de mentale og fysisk helsegevinstene som Laget direkte og indirekte bidrar til, og som styret mener er overførbart til folk flest.

INVITER den eller dem du mener fortjener sitt eget beste til å prøvetrene gratis med HIT.
Treningstilbudet fra HIT er variert, prisgunstig, gir gode effekter, stiller 2 instruktører/PT til rådighet og følger dokumentert «Beste Praksis» – utendørs, hele året.

Utfordringen for noen kan være medlemskap hos flere, og at totalen per måned blir høy. For andre er ikke økonomi begrensningen, men viljen & evnen til å BLIMÈ ut. Velg bort, våg mer.

Registrer deg HER!

100 på Laget – hele året!

Hilsen Styret i HIT ved Einar Aall, Espen Gjøs og Kine Storholt.