Treningsavgift mars 2019

Aktive HIT-medlemmer skal ha fått tilsendt PDF-faktura til sin registrerte e-postadresse, spesifisert som 8 HIT-økter x kr. 90,- = totalt kr. 720,- for mars 2019.

Rettidig betaling er svært viktig for Laget.
Benytt KID-nummeret på faktura når du betaler, det forenkler vår administrasjon.

Dersom du IKKE mottar eller finner e-post fra HIT kan det være at du/vi ikke har fått oppdatert din registrerte e-post adresse, eller at den pga. Spam-filteret legger seg i din Søppelpost. Ta derfor kontakt med oss dersom du ønsker å være medlem, men ikke mottar/finner faktura.

Om du mottar faktura men ikke kan eller ønsker å trene med HIT, ser du bort fra denne. Send da en kortfattet og gjerne ubegrunnet melding til hitrening@gmail.com så unngår du betalingspåminnelse, og Laget får oppdatert sin medlemsliste.

HIT medlemsservice