Styret i HIT ber om hjelp til å få ungdom med på Laget!

Uten fornyelse og tilvekst av nye medlemmer vil Laget ikke ha livets rett på sikt. Rekruttering vet vi er utfordrende av flere årsaker, samtidig som vi balanserer rundt kritisk masse for nødvendig gruppedynamikk. Sårbarheten øker når flere faste medlemmer er ute med skader og sykdom. Styret har derfor besluttet å fokusere tid og ressurser på bedre oppfølging av tidligere og eksisterende medlemmer, i tillegg til å rekruttere ungdom inn i Laget.

Har du vilje nok er du gammel nok!

Laget har hatt bare positive erfaringer med gjesteopptredener av ungdom. HIT ønsker at viljesterk ungdom melder seg inn i HIT, og styret er av den oppfatning at spørsmålet om alder regulerer seg selv. Et bredt aldersspenn tilfører mye energi og dynamikk, og bidrar til å løfte verdien og effekten av treningsarbeidet. Ungdom med nok vilje er velkommen til å prøve HIT gratis ut kalendermåneden de starter, og ved eventuell innmelding i Laget etter prøveperioden vil treningsavgiften være på kr. 45 per HIT-økt (50% rabatt) for alle medlemmer under 20 år.

Vi oppfordrer våre medlemmer og følgere til å dele og invitere. Hver lagdel teller!

Hilsen styret i HIT