VIKTIG melding – Dagsmarsjen 2019 AVLYST!

HIT styret beklager å måtte melde at det ikke lenger er mange nok påmeldt til å gjennomføre Dagsmarsjen 2019 etter flytting av arrangementet fra søn. 18 til søn. 25 aug.

Mangel på dagslys gir ikke Laget flere muligheter for en tilfredsstillende gjennomføring. Det legges inntil videre ikke planer for gjennomføring av Turmarsjer, Dagsmarsj og Damemarsj i 2020.

Laget vil i 2. halvår 2019 rette all innsats inn mot å sikre et tilstrekkelig antall HIT-medlemmer slik at kjerneaktivitetene HARDtrening på Tirsdag og Torsdag, DAMEtrening på Lørdag og ROLIG langløp på Søndag opprettholdes.

Mvh Styret i HIT