VIKTIG MELDING!

Helsedirektoratet har med hjemmel i smittevernloven § 4–1 andre ledd fattet vedtak om forbud mot bla. organisert idrettsaktivitet utendørs. Dette betyr at alle ØKTER i regi av Laget HIT inntil videre er AVLYST. Vi håper på raskest mulig friskmelding av land & folk!

Laget ber samtidig medlemmene om IKKE å betale faktura med TRENINGSAVGIFT for mars. Om du alt har betalt vil beløpet bli refundert.

Styret i HIT