STRAKStiltak! Endringer i priser og vilkår:

 • Laget starter opp med C-19 tilpasset Gruppe-arrangement max 40/2×20
 • Nye prøvemedlemmer trener Gratis kalendermåneden de starter.
 • HIT medlemskap 1/1 eller 1/2 = Vipps eFaktura per måned (forskuddsvis).
 • HIT Medlemskap = HARDtrening på Tirsdag og/eller HARDtrening på Torsdag.
 • HIT 1/1 = Kr. 100 per HIT-økt. Andre i husholdningen (over 18 år) = 50% rabatt.
 • Beløp Vipps eFaktura = Kr. 100 eller Kr. 50 x antall (varierer) HIT-økter per måned.
 • NYHET! 1/2 HIT = Fast månedspris Kr. 500. Tren 1 HIT-økt per uke, fritt valg.
 • Ungdom under 18 år, halv pris = Kr. 50 per HIT-økt. Vipps til #129718 (HIT).
 • DAMEtrening, TURmarsj og LANGløp = Kr. 125 per økt. Vipps til #129718 (HIT).
 • DAMEmarsj og DAGSmarsj = Kr. XYZ (spesial/prosjektpris) for Voksen og Ungdom.
 • DAMEtrening, LANGløp, TURmarsj, DAMEmarsj og DAGSmarsj = Åpent for ALLE!
 • Meld endringer i medlemsstaus (utmelding, mobil, epost ol.) til hitrening@gmail.com
 • Riktig og rettidig betaling sikrer effektiv admin. og nødvendig likviditet.
 • Vilkår for trening med HIT (Medlemskap = Aksept)
 • Retningslinjer for smittevern relatert til covid-19 og trening med HIT
Styret i HIT