FJORDmarsj på Søndag 20. september 2020

11 stilte opp for Laget og fremad marsj fra en fjord til en annen!

Tidligere i år har Laget arrangert SOLrik Turmarsj (45 km / juni) og Dagsmarsjen (55 km / august) – totalt 100 km med turgåing. Søndag gikk Laget FJORDmarsjen, 30 km Rett-i-Kroppen!

«Fra OsloFjorden til HolsFjorden» i strålende høstvær! Trasè: Start 0830 ytterst på Hvamodden Friområde (Nesøya) = Oslofjorden > Eksotisk Kyststi til Landøya Skole > Holmenskjæret > Syverstaddammen > Knutstien > Haugbo/Asker Prestegård > Jansløkka Skole > Vakta på Skaugum > Askerelva/Berg Gård > Semskollen > Sem Sag 2 Parallell > Askers Tak, Bergsåsen (460 moh) > Store Andungen/Junkertangen > Stormyr > Minnesmerke Flystyrt Lille Juleaften 1972, Braathens SAFE Flight 239 – «Sverre Sigurdsson» > Myggheim > Asdøltjern > Asdøljuvet og Høgfossen > Asdøl > Tveiten > Bakkerud > Enger Gård = Frukt & Bær (bildet øverst) og endelig målet: Svangstrand/Holsfjorden > Slutt 1606. Valgfritt: Altanåsen & Prestegårdsstranda!

På denne marsjen var alle selvforsynt, ingen support eller servicebil. Ved skader eller uhell var det beredskap for å «hoppe av» ved Sem Gjestegård, Solli Gård og Asdøl/Sylling. Alle besørget selv hjemtransport fra Svangstrand, evt. fra Sylling Kirke om du velger å avslutte med Altanåsen og Prestegårdsstranda.

Påmelding til hitrening@gmail.com. Åpen for ALLE, medlem av HIT eller ikke.
Betaling kr. 250 på Vipps #129718 (HIT) først når endelig beslutning om å gå blir tatt.

Meld Interesse (MI = Bekrefter Symptom-/sykdomsfri) for FJORDmarsjen 2021 til hitrening@gmail.com.

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.no. 
Følg HARD Intensiv Trening / HIT på Facebook. 

MÅL: Svangstrand, Holsfjorden – en arm av Tyrifjorden.
Asdøljuvet – etter Høgfossen, på vei ned fra Asdøltjern mot Asdøl og Sylling
START: Hvamodden / Nesøya i Oslofjorden
Holsfjorden / Sylling