Styrebeslutning treningsavgift november 2020

HIT-styret har i dag kl. 18 avholdt ekstraordinært møte i anledning nok en nedstengningen av all aktivitet i Laget, og tiltak for å imøtegå konsekvensene av dette.

Styret har kommet til følgende beslutning:

  • Medlemmer bes om IKKE å betale mottatt eFaktura for november med forfall i morgen.
  • ALLE utstedte faktura fra HIT for treningsavgift i november vil bli KREDITERT.
    Dersom du har betalt før forfall vil hele beløpet bli tilbakeført.
  • ALLE fakturamottakere vil deretter motta NY faktura fra HIT pålydende kr. 250 for november 2020. Laget håper flest mulig vil akseptere og betale beløpet uavhengig av type medlemskap og om de har deltatt på HIT-økter i november eller ikke.

HIT har alltid hatt tradisjon for raushet og høy grad av frivillighet når det gjelder å takle redusert avgift/inntektsbortfall ved sykdom, skadeavbrekk, uforutsette jobbreiser o.l. Det har aldri vært krav om legeerklæringer, og løsninger er konsekvent hurtige og typisk i tråd med ønsker/behov fra dem det gjelder (redusert avgift/refusjon) for den aktuelle måneden.

Etter nedstengningen i mars valgte HIT-styret å gjennomføre en rask og fleksibel løsning med 100% refusjon/tilgodehavende for alle medlemmer etter at 3 HIT-økter alt var gjennomført. Ingen betalte for HIT-økter i mars. Motregning av tilgodehavende pågikk et par måneder etter at det igjen ble åpnet for trening, og de administrative prosessene ble svært tids- og ressurskrevende. Basert på disse erfaringene ble det konkludert med å finne bedre løsninger ved en eventuell ny nedstengning.

Nå står vi på nytt i en tilsvarende situasjon, bare denne gangen med 2 gjennomførte HIT-økter i november samtidig som faktura for treningsavgift er utestående med forfall frem i tid. Mange har ikke rukket å delta på HIT-økter i november, og flere har betalt faktura før forfall. Styret finner det derfor mest effektivt å «nullstille» måneden.

Styret ber om forståelse for sin beslutning/anmodning, og ser frem mot å ha ressurser og beredskap for videre drift/oppstart. Styret anser løsningen som enklere å administrere og mer økonomisk balansert i forholdet mellom Lag og Medlem, situasjonen tatt i betraktning.

HIT-styret, Nesøya 11. november 2020