Justert treningsavgift november 2020

Som for mars, så skal nå alle Lagets medlemmer ha fått refundert 100% av innbetalt treningsavgift for november (1/1 og 1/2 HIT) til oppgitt kontonummer.

Samtidig skal alle også ha mottatt NY justert Vipps eFaktura (mobil/nettbank) spesifisert som «Justert treningsavgift november/korona avbrudd» på kr. 250 for HIT i november 2020, ref. styrets beslutning 11. november. Beløpet er likt for alle medlemmer av Laget.

Ønsker du å støtte Laget ytterligere under nedstengningen kan du melde deg på denne støtteerklæringen, registrere deg som Grasrotgiver og/eller sende et bidrag til driftstilskudd på Vipps 129718 (HIT). Takk!

HIT medlemsservice