VIKTIG MELDING til medlemmer av Laget

Fastsatt av Asker Kommune formannskap 09.11.2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4:

§ 3. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv.

Det er IKKE tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne.

Det betyr at alle økter i regi av HIT inntil videre er AVLYST. Solidaritet og dugnadsånd rundt Folkehelsa står høyt i kurs hos Laget!

Laget trenger tid for å ta stilling til den administrative og økonomiske håndteringen av tiltaket med mål om å unngå/begrense negative konsekvenser.

Den positive utviklingen de siste månedene blir nå – som for mange andre – brått snudd på hodet. Det krever tid, innsats og ressurser å håndtere situasjonen, og Laget vil snu hver stein for å finne nødvendig kriseløsninger.

Håper på snarlig friskmelding av land, lag og folk!


Hilsen HIT