VIKTIG MELDING til medlemmer av Laget

Asker Kommune følger i hovedsak nasjonale koronaregler og anbefalinger, og det er i «Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Asker kommune, Viken» IKKE avvik fra gjeldende nasjonale regler for organiserte fritidsaktiviteter, utendørs for voksne.

HARD Intensiv Trening opplever imidlertid for stor usikkerheten rundt smittesituasjonen i Asker og omkringliggende kommuner, og frykter restriksjoner og ny nedstengning i februar med påfølgende øko./adm. konsekvenser for Laget. Basert på erfaringer fra tidligere nedstengninger finner styret finner det mest forsvarlig å avvente situasjonen ytterligere, og har derfor besluttet å utsette oppstart av faste HIT-økter til tirsdag 2. mars kl. 19.30. Ber om forståelse for dette.

Hilsen Styret i HIT