VIKTIG MELDING til medlemmer av Laget

Råd og regler om korona i Asker Kommune koordineres i stor grad med nabokommuner, som alle i hovedsak følger nasjonale retningslinjer.

HIT opplever økende usikkerhet rundt smittesituasjonen i Oslo, Bærum og Asker samtidig med at det er igangsatt vaksinering og strammere smittevernstiltak.

Styret finner det mest forsvarlig å gi vaksinering og tiltak mer virketid slik at smittetrykket reduseres. Laget trenger bedre forutsetninger og forutsigbarhet for å planlegge og gjennomføre HIT-økter enn det situasjonen nå tillater, og oppstart av faste HIT-økter er derfor utsatt inntil videre.

Styret i HIT

Siste oppdatering: Det er per dato IKKE tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller fritidsaktiviteter for voksne i Asker Kommune.