VIKTIG MELDING til medlemmer av Laget

Råd og regler vedr. korona i Asker Kommune koordineres i stor grad med nabokommuner, som alle i hovedsak følger nasjonale retningslinjer.

HIT opplever usikkerhet rundt smittesituasjonen i Oslo, Asker og Bærum samtidig med at vaksinering og strammere smittevernstiltak viser resulater (negativ trend).

Styret finner det mest forsvarlig å gi vaksinering/tiltak mer virketid slik at smittetrykket reduseres. Laget trenger bedre forutsetninger og forutsigbarhet for planlegging og gjennomføring av HIT-økter enn det kommunen/myndighetene tillater. Oppstart av økter i regi av HIT er derfor utsatt inntil videre.

Styret i HIT

Per dato er det tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller fritidsaktiviteter utendørs for voksne i Asker dersom følgende regler overholdes: Avstand på 2 meter ved høyintensiv trening, grupper på inntil 30 personer, bosatt i kommunen, unngå unødvendige reiser mm.