VIKTIG melding – DAMEtrening 2022

Etter en Meget sterk Høst 2020, har oppmøte gjennom 2021 ikke vært tilfredsstillende. Konsept og økonomi tilsier at «kritisk masse» for DAMEtrening er et snitt på 20. Det har vært jobbet hardt og intensivt med «20 Damer på Økta«, men snittet ble for lavt.

HIT-styret har besluttet å tilby DAMEtrening i hele Januar 2022, med første økt Lørdag 8. januar. Basert på snitt oppmøte for Januar tar Styret en ny avgjørelsen om «veien videre». Ta deg ut!

I tiden frem mot årsskifte anmodes alle involverte & engasjerte om å mobilisere seg & sine for å videreføre treningstilbudet. Alle er velkommen ut med DAMElaget, medlem av HIT eller ikke.

(Folkehelse) Prisen forblir uendret på kr. 125 for 60 min. med kondisjon og styrke, alltid ute i frisk luft og vakre omgivelser. DAMEtrening – nå også med Ekte VærGaranti, hver gang!

PÅmelding til DAMEtrening Lørdag 8. januar 2021 (Arrangement på HIT-siden/FB).

Hilsen Styret i HIT

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook