HARDtrening på Tirsdag 7. desember 2021

Mens mange holdt seg inne for å få med seg siste nytt om koronarestriksjonene, fikk 17 deltakere seg nok en god utendørs treningsøkt #1.089 med HIT!

Og ut i fra retningslinjene skal det være mulig å fortsette med det: «Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt».

Kveldens økt besto av løpsintervall, 10 x 2 minutter med 1 minutts pause. Litt småglatt noen steder, men gode sko med eller uten pigg gjorde det fortsatt mulig å løpe fort.

Styrkedelen ble kjørt etter AMRAP modellen – As-many-rounds-as-possible. Også her var arbeidsinnsatsen 2 minutter, og med tre øvelser og 8 repitisjoner fikk hele kroppen kjørt seg:

  1. Push-ups, sideplanke høyre og venstre
  2. Spensthopp, Hoppende Utfall og MountainClimber
  3. Rygghev, Ryggdiagonal og RyggCrawl
  4. Russian Twist, Saksing og Roing
  5. PushUps med flytt, Amerikaner og Planke tap

Til slutt, uttømmende styrke med 3 x 10 sekunder med 10 sekunder hvile:

  1. Squat med hopp
  2. Push-ups

Takk for herlig innsats. Sees på neste HIT-økt.

Treningshilsen fra Espen og Einar