Smitteverntiltak gjeldende fom. onsdag 15 desember 2021

Fra natt til onsdag 15. desember gjelder nasjonale tiltak som forsterker tiltakene som ble iverksatt 9. desember. Dette gjelder foreløpig i fire uker (medio januar 2022), men kan også vare lenger, og – det kan komme til å bli behov for ytterligere innstramminger.

Per dato gjelder følgende for HIT:

«Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.»

Planlagt HIT-økt tirsdag 14. desember gjennomføres som normalt. Deretter vil Styret gjøre en vurdering av om utviklingen i smittesituasjonen (usikkerhet/manglende forutsigbarhet) vil få konsekvenser for de 2 gjenstående HIT-øktene i desember og planlagte økter/aktiviteter for januar 2022.

BESLUTNING: Styret følger anbefalingen fra myndighetene og vil gjennomføre de to siste øktene i desember med MAX 20 deltakere som alle SKAL være påmeldt! Prinsippet «Først til PåmeldingsKnappen» gjelder. Generelle vilkår for trening med HIT gjelder!

Styret i HIT

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook