HARD Intensiv Trening aktivitetsåret 2021

Idrettslaget HARD Intensiv Trening (HIT) er lokalisert på Nesøya i Asker Kommune, og har som allmennyttige formål å inspirere unge og voksne i Asker & Bærum til å trene kondisjon og styrke – enkelt og effektivt – utendørs, hele året! 25 medlemmer i snitt per HIT-økt gjør Laget størst i landet på Høyintensiv intervalltrening, kondisjon og styrke, utendørs hele året”.

Alle funksjonsfriske kan med veiledning gjennomføre Lagets faste og annonserte økter. Medlemmer lærer å disponere egne krefter som sikrer god og forsvarlig progresjon. HIT følger anbefalingene fra de fremste ressursene på ”Helse, fysisk aktivitet og trening” i Norge, som vet hva som kreves av innsats over tid for at form og livsstilsendringer skal vedvare.

1. halvår 2021 var preget av usikkerhet og utfordringer ifm. pandemien, og Laget fulgte anbefalte og pålagte retningslinjer fra lokale/sentrale myndigheter. DAMEtrening på Lørdag ble gjennomført i januar og februar, underlagt et strengt smitteregime. Utover dette tilbudet måtte medlemmer selv opprettholde aktivitet gjennom annen tillatt organisert trening/aktivitet, og privat egentrening. I kjølevannet av påbegynt vaksinering var det en stund håp om gjenåpning av hele Lagets aktivitetstilbud. Restriksjoner og krav gjorde det derimot svært krevende og risikabelt mtp. ny nedstengning, og Styret besluttet raskt følgende:

«Styret finner det mest forsvarlig å gi vaksinering/tiltak mer virketid slik at smittetrykket reduseres. Laget trenger bedre forutsetninger og forutsigbarhet for planlegging og gjennomføring av HIT-økter enn det kommunen/myndighetene tillater. Oppstart av økter i regi av HIT er derfor utsatt inntil videre.«

HIT forble helt nedstengt resten av 1. halvår, og først i august ble det gjenåpning med HARDtrening på Tirsdag 3. august. Da hadde ikke Laget gjennomført en HARDtreningsøkt siden november 2020! HIT kvalifiserer heller ikke til offentlig støtte.

Siden starten i sept. 2011 har HIT gjennomført 1.200 utendørsaktiviteter, hvorav 1.093 har vært faste HIT-økter, levert kontinuerlig over 10 år uten kanselleringer eller avbrudd og alltid med 2 instruktører. I 2021 leverte HIT totalt 50 HIT-økter = HARDtrening (37) + DAMEtrening (13).

DAMElaget har siden sept. 2017 gjennomført 87 HIT-økter med DAMEtrening på Lørdag, og totalt har 122 Damer vært i aktivitet. I 2021 ble det gjennomført 13 økter mot 22 i 2020. Første DAMEtrening var 23. januar, siste 30. oktober. Snitt oppmøte ble 16, målet var 20. REKORDoppmøte for DAMEtrening på Lørdag er fra 31.oktober 2020, da møtte 31.

HIT-økt nr. 1043 var årets første og samlet 20 medlemmer av DAMElaget til DAMEtrening på Lørdag 23. januar. HIT på Tirsdag 28. september ble Årsbeste med 39 medlemmer i aktivitet på Brønnøya. Årets siste HIT-økt nr. 1.093 samlet 22 til HARDtrening på Tirsdag. Høyt kvalitetsnivå og solid gjennomføringsevne gjennom hele året – uansett vær og føre!

Søndag 22. august arrangerte Laget for 7. gang «Dagsmarsj» gjennom Asker & Bærum: 14 timer, 55 terrenggående km, 7 topper og 2.000 høydemeter! Totalt gikk 43 viljesterke individualister den organisert marsjen – helt eller delvis – hvorav 18 kvinner og 17 menn, som alle marsjerte inn i solnedgangen ytterst på Hvamodden til hymnen «You never walk alone». Det går så lenge og langt det går! Råskap i Fellesskap, fra SolOPPgang til SolNEDgang. 113 ulike og sterke personligheter har gått Dagsmarsjen en eller flere ganger, helt eller delvis.

Søndag 19. september ble det arrangert FJORDmarsj, til fots fra ytterst på Hvamodden/Nesøya til idylliske Svangstrand innerst i Holsfjorden/Sylling via det høyeste punktet i Asker Kommune, Bergsåsen (459 moh.) og gjennom Asdøljuvet. Tur, natur og kultur!

I HIT er det 48% kvinner og 52% menn. 37% av medlemmene har postnr. utenfor Nesøya. I 2021 engasjerte Laget 4 instruktører. Totalt over 10 år har 371 personer (1) registrert seg og (2) deltatt på HIT-økter og aktiviteter i regi av HIT. 

HIT skal være «Best for Folk Flest» på helsegevinst og treningsglede, så også i relasjon til tid og pris. For å lykkes med «Best mulig for Flest mulig» kreves 100 unge/voksne medlemmer året rundt og et oppmøte på 30%. Det sikrer tilfredsstillende gruppedynamikk, intensitet, kvalitet, lave priser og gode vilkår (raushet/fleksibilitet).

Medlemsvekst har vært fokusert, med eksisterende og tidligere medlemmer som den viktigste kilden til rekruttering. Etter gjenåpningen i Q4-2020 hadde HIT den beste medlemsveksten siden 2013. Ny nedstengning 1. halvår 2021 bidro til en reduksjon i antall medlemmer og oppmøte gjennom 2. halvår 2021. Treningsavgift og vilkår fra 2020 forble uendret i 2021.

Styrets viktigste oppgave er nå å finne løsninger som sikrer videre drift samtidig med usikkerhet rundt nye restriksjoner og fare for nedstengning. Antall medlemmer er ikke på et tilfredsstillende nivå, og medlemsvekst i Q1-2022 blir en forutsetning for videre drift.

I 2021 gjennomførte HIT 2 faste kjerneaktiviteter og 4 tilleggsaktiviteter: Treningstilbudet har vært fast for HARDtrening på Tirsdag og HARDtrening på Torsdag. DAMEtrening på Lørdag, LANGløp på Søndag, TURmarsj på Søndag og KALDTbad på Lørdag har vært 4 annonserte tilleggsaktiviteter med gjennomføring avhengig av tilgjengelighet på instruktører, antall påmeldte og værprognoser.

HIT er en forening basert på høy grad av frivillighet (60%), hvor èn viktig oppgave for Styret er å gjøre forbedringer og forenklinger i drift og administrasjon av Laget. Håndteringen av pandemi/nedstengninger er arbeidskrevende, og endringer i Lagets vilkår for refusjoner og treningsavbrudd har vært nødvendige.

Fokus på gruppedynamikk, effektivitet og intensitet på HIT-øktene er det som kjennetegner Laget. Konseptet/Laget revideres kontinuerlig for å sikre «Beste Praksis» i tråd med nye studier og forskningsresultater, og gjør forbedringer gjennom kontrollert inn- og utfasing av ulike elementer. Rammene for Laget består, men handlingsrommet for kreativitet og variabelt innhold utfordres og utvikles løpende.

TAKK til våre faste samarbeidspartnere for sine bidrag gjennom året; KIWI Nesøya (Sunnhet til folket), Amer Sport Norge (Suunto GPS Treningsklokker) og GetVital (Altra sko/tilbehør). Godt og lettbeint samspill med god forståelse for frivillighetsarbeid.

TAKK til våre viljesterke og engasjerte medlemmer som utgjør Laget. Takk for følget også til Lagets Følgesvenner, og ikke minst til medlemmenes Partnere: Takk for lånet. En spesiell takk til deg/dere som har bidratt til «Støtt Laget» gjennom Grasrot/Tippemidler, innbetaling av treningsavgift under nedstengning, støtte til Aall-løypa og/eller andre økonomisk bidrag! Takk for utvist raushet og dugnadsånd, uten disse bidragene hadde det ikke vært mulig å videreføre driften av Laget/HIT.

Del Laget med andre, fordi hver LagDEL teller like mye i arbeidet med å bygge og utvikle et levedyktig Lag i 2022. Inviter en venn som du vil vel og ønsker å ta deg godt ut med, hele året.

Lagets neste Milepæl er «1.111 HIT økter» som inntreffer i Q1. Én for alle, alle for én!

God jul & godt nytt år!
Nesøya, desember 2021
Laghilsen fra Einar Aall, Espen Gjøs, Kine Storholt, Albertine Gjøs og Øyvind Buer.

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook