Status DAMEtrening på Lørdag per mars 2022

Siden sept. 2017 har det vært gjennomført 96 HIT-økter med DAMEtrening på Lørdag. REKORDoppmøte for DAMEtrening på Lørdag er fra 31.oktober 2020.

Totalt 125 Damer har deltatt på DAMEtrening, èn eller flere ganger. I 2021 ble det gjennomført 13 økter (22 i 2020) med 16 Damer i snitt per økt. Etter 9 økter i 2022 er snittet 14. Målet er 20.

HIT vil evaluere egen innsats og vurdere ulike alternativer som kan bidra til å heve snittet. Færre økter med et bedre oppmøte kan være èn løsningen.

Hilsen HIT/DAMElaget

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook