TURmarsj for Barn & Unge

Statistikk fra HELSEDIREKTORATET viser et fall i fysisk aktivitetsnivå blant barn og unge. Laget går løs på oppgaven med å bidra til gjenreisning og stigning i aktivitetsnivået!

Pause fra innesitting/stillesitting? HIT vurderer å arrangere TURmarsj for Barn & Unge – fra Nesøya til toppen av Hopptårnet i Skuibakken. HIT har mye erfaring og kunnskap med TURmarsj!

Skuibakken er et Kulturminne og spektakulært turmål for store og små. I «gamle dager» var dette verdens største hoppbakke med over 30.000 som publikumsrekord! Det var også her at uttrykket «Hoppe etter Wirkola» oppstod.

TURmarsjen vil være et enkeltstående arrangement med mål om å inspirere barn/unge – og deres foresatte! Læringselementer med lokal kultur/historie, turledelse/gå i lag, bekledning/utstyr, redning/sikkerhet, kart og terreng, navigasjon/gps, tempo/rekkevidde og trasévalg/disponering. Det blir Fortnite og Minecraft på ekte.

HIT fokuserer på LAGfølelse, LAGarbeid og LAGmoral – ta ansvar sammen, gjøre sammen, dele sammen. Lære å verdsette og utnytte ressursene i et TURlag. Forstå  viktigheten av gode holdninger, disiplin og gjensidig respekt for å nå mål.

HIT følger retningslinjer for TURmarsj som foresatte og barn/unge som må akseptere. Uten klare spilleregler vil marsjen ikke kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Barn/unge skal forvente trygghet, omsorg, utfordringer og rettferdig behandling fra TURledelsen. Sjekkliste for mat/drikke, skotøy, bekledning og annet utstyr vil bli gjort tilgjengelig, sammen med en Turplan (estimerte tider/steder). Planlegging og forberedelser er en viktig del av læringen.

HIT stiller med 3 svært erfarne TURledere, som også medbringer nødvendig utstyr. Det vil være en Følgebil/Servicebil som TURlaget disponerer underveis. Foresatte vil IKKE ha anledning til å gå turen sammen med barna/unge, men oppfordres til å møte opp på angitte punkter for å oppmuntre. Foresatte er ansvarlig for å organisere hjemtransport/henting etter målgang på Skui, parkering på sletta/Skui Idrettsanlegg.

Prisen for å delta på denne TURmarsjen er kr. XYZ, og krever at antall påmeldte må være min. 20 barn/unge. Anbefalt aldersgrense er 11 år, men vi åpner for at yngre gutter og jenter som er motiverte kan gå marsjen. Påmelding blir gjennom publisering av arrangement på Facebook. Inviter/Del, så øker sjansen for å bli mange nok! Laget holder et informasjonsmøte med «Spørsmål & Svar» på Nesøya Skole.

TURbeskrivelse:

Utmarsj fra Nesøya Idrettsanlegg kl. 0900, gjennom «Nesøytjern Naturreservat» til Nesøya Skole, over Nesøyabrua og ned bak Varner-bygget. Opp Slependen til Jardar sitt Hoppanlegg og Hopptårnet der (setter stemningen, forstå størrelsesforhold). Setter deretter kursen mot Tanumåsen (utsiktspunk), Tanum Kirke og derfra rett retning Ringi Gård. Herfra over Ringiåsen, Jutul Skiskytteranlegg og til slutt over fantastiske Svartoråsen. Turlaget treffer første trinn på trappa opp til selve Hopptårnet i Skuibakken etter 15 kilometer og klokken slår 1300. Varighet 4 timer.

HOPPtårnet er litt Tusenfryd, luftig og bevegelig stål og trekonstruksjon. ALLE vil fryde seg på toppen og kjenne på en vel fortjent mestringsfølelse. Det vil bli tatt et LAGbilde av TURlaget, og hver og en vil få en direkte tilbakemelding fra TURlederne.

HIT avventer «Grønt lys» for marsjen inntil det foreligger et tilstrekkelig nok antall positive tilbakemeldinger (Skal/Interessert) i Arrangementet på FB fra Foresatte på vegne av barn/unge, evt. direkte til hitrening@gmail.com.

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook

  • TURplan (est. tid/sted og aktivitet)
  • SJEKKliste (mat/drikke, utstyr, sko/bekledning)
  • RETNINGSlinjer (aksept fra foresatte, barn/unge)