Generelle vilkår

Alle medlemmer må aksepterer generelle vilkår for trening med HARD Intensiv Trening (HIT).

HIT tilbyr funksjonell trening utendørs med høy grad av intensitet. Er du funksjonsfrisk og har nok vilje vurderes du til å være gammel nok. Det foreligger derfor ingen øvre eller nedre aldersgrense. Deltakelse skjer på eget ansvar. Vi anmoder våre medlemmer å lytte til de signalene kroppen gir. HIT fraskriver seg alt ansvar ifm. sykdom, skade eller uhell som måtte oppstå hos en deltaker under og etter HIT-økter, samt skade på klær, sko, tap av nøkler eller sådanne ting.

Informer HIT-instruktørene om forhold ved din helse du mener de bør være kjent med. Stå over over elementer/øvelser som er særlig belastende, be om alternative øvelser. Kle deg etter forholdene, og ha alltid på en navnet gul refleksvest. Meld deg på og eventuelt av øktene slik at instruktørene kan planlegge best mulig.

Gi alltid beskjed til hjelpeinstruktøren dersom du velger å stå av økta underveis, eller om du føler deg uvel. HIT sørger for at det er mobiltelefon og førstehjelpsutstyr med til alle økter, og at minst èn i instruktørparet har kurs i grunnleggende førstehjelp.

Laget praktiserer «sunn fornuft» i all sin publisering! Et medlem må selv gi skriftlig beskjed til Laget om hun/han IKKE tillater bruk av bilder/video fra aktiviteter der hun/han fremgår. Om skriftlig reservasjon ikke foreligger, betyr det at medlem samtykker til fornuftig bruk.