Generelle vilkår

Alle medlemmer må være godkjent og registrert (navn, e-post og mobil til hitrening@gmail.com) av Laget, og ha akseptert generelle vilkår for trening med HARD Intensiv Trening (HIT).

Alle som deltar på økter og aktiviteter i regi av HIT skal være påmeldt. Påmelding til HIT på Tirsdag og HIT på Torsdag skjer på Lagets Nettside. Påmelding til annonserte økter (DAMEtrening, LANGløp og TURmarsj) skjer i Arrangement publisert på Facebook med status som «SKAL». Under HIT-økter skal deltakere ha på seg Gul Vest påført navn for egen og andres sikkerhet, kommunikasjon og rolleavklaring/nøytralisering.

HIT tilbyr funksjonell trening utendørs med høy grad av intensitet. Er du funksjonsfrisk og har nok vilje vurderes du til å være gammel nok. Det foreligger derfor ingen øvre eller nedre aldersgrense. Deltakelse skjer på eget ansvar. Vi anmoder våre medlemmer å lytte til de signalene kroppen gir. HIT fraskriver seg alt ansvar ifm. sykdom, skade eller uhell som måtte oppstå hos en deltaker under og etter HIT-økter, samt skade på klær, sko, tap av nøkler eller sådanne ting.

Informer HIT-instruktørene om forhold ved din helse du mener de bør være kjent med. Stå over over elementer/øvelser som er særlig belastende, be om alternative øvelser. Gi alltid beskjed til hjelpeinstruktøren dersom du velger å stå av økta underveis, eller om du føler deg uvel. HIT sørger for at det er mobiltelefon og førstehjelpsutstyr med til alle økter, og at minst èn i instruktørparet har kurs i grunnleggende førstehjelp.

Laget praktiserer «sunn fornuft» i all publisering. Medlemmer må selv gi skriftlig beskjed til Laget om at bruk av bilder/video fra HIT-aktiviteter ikke tillates. Om skriftlig reservasjon ikke foreligger, betyr det at medlem samtykker til fornuftig publisering.

Spesielle forhåndsregeler relatert til Covid-19/Koronavirus og trening med HIT:

Når du melder deg på økter i regi av HIT bekrefter du samtidig følgende:

  • IKKE vært i utlandet siste 14 dager
  • IKKE vært i kontakt med personer som har hatt symptomer eller fått påvist Covid-19
  • IKKE ilagt karantene, isolasjon eller andre restriksjoner knyttet til Covid-19
  • IKKE symptomer som kan tyde på smitte, eks. feber, hoste og tungpusthet. Andre vanlige symptomer i kombinasjon med hovedsymptomene eller alene, kan være hodepine, slapphet, svimmelhet, sår hals, nedsatt lukt- og smaksans og/eller magebesvær
  • KJENT med myndighetenes retningslinjer for smittevern under den pågående koronaepedemien og innretter meg etter disse før, under og etter HIT-økter/aktiviteter
  • KJENT med at Laget følger myndighetenes retningslinjer for å begrense smitte, og i tillegg forenkle arbeidet ved behov for sporing av eventuell smitte
  • Melder meg av HIT-økter dersom jeg ikke oppfyller ovennevnte
  • NYTT! Styret i HIT har besluttet å endre praksis ved eventuelle fremtidige nedstengninger/avbrudd pga CV19. Laget vil IKKE lenger refundere eller avregne restbeløp ETTER at utsendt eFaktura for aktuelle måned er forfalt/betalt. Betal derfor IKKE før forfallsdato (typisk 10-14 dager inn i den aktuelle måneden) slik at Medlem/HIT Admin vil ha mulighet til å gi instruks om å endre/redusere beløpet FØR forfallsdato. Ved evt. nedstengning ETTER forfallsdato/innbetaling vil flere HIT-økter alt være gjennomført, og tapet vil begrense seg. HIT Admin finner denne modellen for risikodeling mellom Medlem og Lag tilstrekkelig balansert i en situasjon med «uforutsette hendelser/avbrudd».