Generelle vilkår

HARD Intensiv Trening (HIT) er et Lag som tilbyr funksjonell trening utendørs med høy grad av intensitet. Aldersgrensen er 18 år, og deltakelse skjer på eget ansvar. Vi anmoder deltakerne om å lytte til de signalene kroppen gir. HIT fraskriver seg alt ansvar ifm. sykdom, skade eller uhell som måtte oppstå hos en deltaker under eller etter en HIT-økt, samt skade på klær, sko, eller tap av sådanne ting.

Treningsøktene er strukturert slik at det er mulighet til å stå over elementer som er særlig belastende, og det er mulig å innhente treningsgruppen på transportstrekningene mellom basene. Kle deg etter forholdene, og alltid med en gul refleksvest med ditt fornavn. Meld deg på øktene slik at instruktørene kan planlegge best mulig.

Gi alltid beskjed til hjelpeinstruktøren dersom du velger å stå av underveis, eller om du føler deg uvel. HIT sørger for at det er mobiltelefon og førstehjelpsutstyr med til alle økter, og at minst èn i instruktørparet har kurs i grunnleggende førstehjelp.

Mvh Styret i HIT