Pris

  1. PDF-faktura for 1 måned medlemskap sendes til registrert e-postadresse.
  2. Fakturabeløp = Kr. 90,- per økt/time x totalt antall HIT-økter per måned.
  3. Benytt alltid KID-nummer i faktura ved betaling.
  4. Nb. Nye medlemmer trener GRATIS ut kalendermåneden.
  5. Vipps på mobil fra DnB (#129718 / HARD Intensiv Trening) ved betaling for
    DAMEtrening på Lørdag, DAMEturmarsj og En HARD Dagsmarsj.
  6. Utmelding sendes til hitrening@gmail.com (Laget får oppdatert sin medlemsstatus, samt at du unngår betalingspåminnelse).