Rolig LANGløp på Søndag

Påmelding via annonsert HIT-arrangment på Facebook. Åpent for ALLE. Pris Kr. 0,-
Unntaksvis kostnadsdeling til transport, oppmerksomhet til bidragsytere ol.
Følg HARD Intensiv Trening (HIT) på Facebook og Instagram!