Generelle vilkår


Trening med HARD Intensiv Trening (HIT)

HARD Intensiv Trening (HIT) er en forening som tilbyr funksjonell trening utendørs med høy grad av intensitet. Aldersgrensen er 18 år, men Laget åpner for deltakere fylte 16 år ved følge av forelder. Vi anmoder deltakerne om å lytte til de signalene kroppen gir. HIT fraskriver seg alt ansvar ifm. sykdom, skade eller uhell som måtte oppstå hos en deltaker under eller etter en HIT-økt, samt skade på klær, sko, eller tap av sådanne ting.

Treningsøktene er strukturert slik at det er mulighet til å stå over elementer (løp og styrke) som er særlig belastende, og det er mulig å forlate og innhente treningsgruppen underveis i økta.

Gi alltid beskjed til Hjelpeinstruktøren dersom du velger å stå av underveis, eller om du føler deg uvel. HIT sørger for at det er mobiltelefon og førstehjelpsutstyr med til alle økter, og at minst èn i instruktørparet har kurs i grunnleggende førstehjelp.

Mvh Styret i HIT

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.