Generelle vilkår

Alle medlemmer må være godkjent og registrert (navn, e-post og mobil til hitrening@gmail.com) av Laget, og ha akseptert generelle vilkår for trening med HARD Intensiv Trening (HIT).

Alle som deltar på økter og aktiviteter i regi av HIT skal være påmeldt. Påmelding til HIT på Tirsdag og HIT på Torsdag skjer på Lagets Nettside. Påmelding til annonserte økter (DAMEtrening, LANGløp og TURmarsj) skjer i Arrangement publisert på Facebook med status som «SKAL». Under HIT-økter skal deltakere ha på seg Gul Vest påført navn for egen og andres sikkerhet, kommunikasjon og rolleavklaring/nøytralisering.

HIT tilbyr funksjonell trening utendørs med høy grad av intensitet. Er du funksjonsfrisk og har nok vilje vurderes du til å være gammel nok. Det foreligger derfor ingen øvre eller nedre aldersgrense. Deltakelse skjer på eget ansvar. Vi anmoder våre medlemmer å lytte til de signalene kroppen gir. HIT fraskriver seg alt ansvar ifm. sykdom, skade eller uhell som måtte oppstå hos en deltaker under og etter HIT-økter, samt skade på klær, sko, tap av nøkler eller sådanne ting.

Informer HIT-instruktørene om forhold ved din helse du mener de bør være kjent med. Stå over over elementer/øvelser som er særlig belastende, be om alternative øvelser. Gi alltid beskjed til hjelpeinstruktøren dersom du velger å stå av økta underveis, eller om du føler deg uvel. HIT sørger for at det er mobiltelefon og førstehjelpsutstyr med til alle økter, og at minst èn i instruktørparet har kurs i grunnleggende førstehjelp.

Laget praktiserer «sunn fornuft» i sin publisering. Medlemmer kan melde skriftlig til hitrening@gmail.com om man ikke ønsker å fremgå av bilder/video fra økter/aktiviteter. Om skriftlig reservasjon ikke foreligger, samtykker medlem til bruk av «sunn fornuft».

Når du melder deg på økter/aktiviteter i regi av HIT bekrefter du samtidig følgende:

  • IKKE vært i kontakt med personer som har hatt symptomer eller fått påvist Covid-19
  • IKKE ilagt karantene, isolasjon eller andre restriksjoner knyttet til Covid-19
  • IKKE symptomer på Covid-19 (symptomfri)
  • KJENT med gjeldende retningslinjer for å begrense smitte i Asker Kommune/Nesøya

Praksis ved nedstengninger pga. «uforutsette hendelser/avbrudd» med tilhørende begrensninger/restriksjoner:

  • HIT vil IKKE refundere eller avregne restbeløp ETTER at utsendt eFaktura for aktuell måned er forfalt/betalt. Betal derfor IKKE før forfallsdato (typisk 10-14 dager inn i aktuell måneden) slik at Medlem/HIT vil ha mulighet til å gi instruks om å endre/redusere beløpet FØR forfallsdato.
  • Ved evt. nedstengning ETTER forfallsdato/innbetaling vil flere HIT-økter i aktuell måned alt være gjennomført, og tapet vil begrense seg. HIT finner denne modellen for risikodeling mellom Medlem og Lag mer balansert i en situasjon med «uforutsette hendelser/avbrudd».

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook