Månedlige arkiver: september 2011

Perioden sept 2011 – Navnendring fom. 2015

September 2011 startet NMT opp med organiserte testøkter. Idrettslaget Norway Military Training (NMT) ble formelt stiftet november samme år. Over de neste 11 månedene utviklet nøkkelpersoner konseptet og leverte trening/økter på tirsdager, torsdager og lørdager – totalt 100 gratisøkter.

Sept. 2012 startet vi opp med treningsavgift på kr. 350, Nettsiden ble lansert og VG gjorde en stor sak på Laget. Årene 2013 og 2014 ble alle øktene løpende evaluert, tilpasset og videreutviklet i tråd med anbefalinger fra Norges ledende forsker på utholdenhetstrening og fortsatt aktiv utøver i toppklasse, Øystein Sylta.

Mot slutten av 2014 gjorde styret en samlet vurdering av status og veien videre. Det ble besluttet å endre navn for å skape en tydeligere profil og beskrivelse av innhold. Det ble gjort enkelte strukturelle endringer for å øke fokus på kjernen i konseptet, og for å effektivisere driften. Det er den HARDE delen av treningsarbeidet det er godt å være mange nok sammen om, og hvor gruppedynamikken bidrar til å holde intensiteten og innsatsviljen på et stabilt høyt nivå.

1.1.2015 endret Laget navn fra Norway Military Training (NMT) til HARD Intensiv Trening (HIT).

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook