Månedlige arkiver: mai 2021

VIKTIG MELDING til medlemmer av Laget

Råd og regler vedr. korona i Asker Kommune koordineres i stor grad med nabokommuner, som alle i hovedsak følger nasjonale retningslinjer.

HIT opplever usikkerhet rundt smittesituasjonen i Oslo, Asker og Bærum samtidig med at vaksinering og strammere smittevernstiltak viser resulater (negativ trend).

Styret finner det mest forsvarlig å gi vaksinering/tiltak mer virketid slik at smittetrykket reduseres. Laget trenger bedre forutsetninger og forutsigbarhet for planlegging og gjennomføring av HIT-økter enn det kommunen/myndighetene tillater. Oppstart av økter i regi av HIT er derfor utsatt inntil videre.

Styret i HIT

Per dato er det tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller fritidsaktiviteter utendørs for voksne i Asker dersom følgende regler overholdes: Avstand på 2 meter ved høyintensiv trening, grupper på inntil 30 personer, bosatt i kommunen, unngå unødvendige reiser mm.

HARD Intensiv Trening Aktivitetsåret 2020

Idrettslaget HARD Intensiv Trening (HIT) har som allmennyttige formål å inspirere unge og voksne i Asker & Bærum til å trene kondisjon og styrke – enkelt og effektivt – utendørs hele året!

2020 har vært preget av usikkerhet og utfordringer. HIT har vært opptatt av å følge anbefalte og pålagte retningslinjer fra myndighetene. Tross 2 nedstengninger har Laget og medlemmene klart å tilpasse seg. Det har vært opprettholdt et høyt aktivitetsnivå gjennom tillatt organisert trening/aktiviteter under gjeldende forutsetninger, og privat egentrening.

Siden 2011 har HIT gjennomført 1.127 utendørsaktiviteter. Av disse har 1.042 vært faste HIT-økter, levert kontinuerlig over 9 år uten kanselleringer eller avbrudd, og alltid med 2 instruktører. I 2020 leverte HIT totalt 79 HIT-økter. Et snitt på > 30 medlemmer per HIT-økt gjør Laget størst i landet påHøyintensiv intervalltrening for økt kondisjon og styrke, utendørs hele året”. HIT-økt nr. 963 var årets første, og samlet 25 medlemmer til HARDtrening på Torsdag 2. januar. HIT på Torsdag 13. oktober ble årsbeste med hele 49 medlemmer i aktivitet. Årets siste HIT-økt nr. 1.042 samlet 25 til DAMEtrening på Lørdag. Høyt kvalitetsnivå, solid gjennomføringsevne – uansett vær og føre!

Året startet bra, inntil den første nedstengning i mars med avlysning av alle økter og aktiviteter. I tillegg måtte foredragene med Øystein Sylta & Ole Petter Hjelle i Idrettshallen på Nesøya Skole kanselleres og billetter refunderes. Svært mye tid og innsats gikk tapt, samtidig med påfølgende administrativt merarbeid og ingen inntekter over en lengre periode. Etterhvert ble det åpnet for C19-tilpassede økter i grupper på 20 personer, og HIT utviklet raskt et trygt konsept for 2 koordinerte T-grupper, men som riktignok krevde mer tid og ressurser av et allerede presset Lag.

Tirsdag 23. juni nådde Laget milepælen 1.000 HIT-økter! Det var en følelsesladd dag og uke. Et stolt øyeblikk for alle involverte i årene med NMT og HIT. Hvem hadde sett for seg dette i 2011?

Søndag 14. juni arrangerte Laget «SOLrik TURmarsj» – et eventyr fra virkeligheten! 28 vågale personligheter gikk 11 timer over 1.600 høydemeter fordelt på 45 km i 30 varmegrader og SOL fra skyfri himmel fra Nesøya til SOLli Gård, via SOLlihøgda Tursenter. En SOlrik turopplevelse som ble avsluttet med felles middag i regi av Liv & Co. på tunet til Solli Gård.

Søndag 23. august arrangerte Laget for 6. gang «HARD Dagsmarsj» gjennom Asker & Bærum: 14 timer, 55 terrenggående km, 7 topper og 2.000 høydemeter! Totalt gikk elleville 47 viljesterke individualister marsjen helt eller delvis, hvorav 18 kvinner og 17 menn som alle marsjerte inn i solnedgangen ytterst på Hvamodden til hymnen «You never walk alone». Det går så lenge og langt det går! Råskap fra SolOPPgang til SolNEDgang.

Søndag 20. september var tiden kommet til FJORDmarsjen, til fots fra ytterst på Hvamodden/Nesøya til idylliske Svangstrand innerst i Holsfjorden/Sylling via det høyeste punktet i Asker Kommune, Bergsåsen (459 moh.) og gjennom Asdøljuvet. Tur, natur og kultur!

Laget har siden september 2017 gjennomført 74 HIT-økter med DAMEtrening på Lørdag, som har engasjert totalt 119 Damer. I 2020 ble det gjennomført 22 økter; første 9. mai og siste økt 6. november. Ny REKORD for DAMEtrening med 31 Damer ble satt 31.oktober. Tidligere rekord med 28 Damer var fra 4. november 2017. Honnør til den unike «Trønderdama» Kine Storholt som alltid leverer kvalitetsøkter til DAMElaget!

HIT har i 2020 også arrangert Rolig LANGløp på Søndag og KALDTbad på Lørdag, viktige naturlige «tilleggsaktiviteter» til «kjerneaktiviteten» i Laget, som er HIT-økter.

I HIT er det 49% kvinner og 51% menn. 39% av medlemmene har postnummer utenfor Nesøya. I 2020 engasjerte Laget 4 instruktører, og totalt disse 9 årene har 347 personer (1) registrert seg og (2) deltatt på HIT-økter og aktiviteter i regi av Idrettslaget HIT. 

HIT skal være «Best for Folk Flest» på helsegevinst og treningsglede, så også i relasjon til tid og pris. For å lykkes «godt nok» med HIT kreves 100 unge og voksne medlemmer året rundt, med et oppmøte på 30%. Medlemsvekst har vært Jobb #1 i 2020, med nåværende og tidligere lagsmedlemmer som den viktigste rekrutteringskilden. I månedene før årets 2. nedstengning hadde Laget den beste tilveksten siden 2011/2012, svært oppløftende med tanke på ny oppstart for HIT. 100 medlemmer året rundt sikrer tilfredsstillende gruppedynamikk, intensitet, kvalitet, lave priser og gode vilkår.

Treningsavgift og vilkår ble endret sammen med andre nødvendige STRAKStiltak etter den første nedstengningen i mars. Nye betingelser og vilkår vil bli videreført inn i 2021.

I 2020 har HIT gjennomført faste kjerneaktiviteter og utvalgte tilleggsaktiviteter. Treningstilbudet har vært fast for HARDtrening på Tirsdag og Torsdag. DAMEtrening på Lørdag, Rolig LANGløp på Søndag, TURmarsj på Søndag og KALDTbad på Lørdag har vært annonserte tilleggsaktiviteter. Det faste aktivitetstilbudet videreføres i 2021. Tilleggsaktiviteter vil fortsatt være avhengig av instruktørtilgjengelighet, antall påmeldte og værprognoser.

HIT er en forening basert på høy grad av frivillighet, hvor èn viktig oppgave for styret er å gjøre forbedringer og forenklinger i drift og administrasjon av Laget. I 2020 har håndteringen av nedstengningen vært svært tid- arbeidskrevende, og styret ser seg nødt til å gjøre endringer i Lagets vilkår for refusjoner og treningsavbrudd i 2021.

Fokus på gruppedynamikk, effektivitet og intensitet på HIT-øktene er det som kjennetegner Laget. Konseptet/Laget revideres kontinuerlig for å sikre «Beste Praksis» i tråd med nye studier og forskningsresultater, og gjør forbedringer gjennom kontrollert inn- og utfasing av ulike elementer. Rammene for Laget består, men handlingsrommet for kreativitet og variabelt innhold utfordres og utvikles.

TAKK til våre faste samarbeidspartnere for sine bidrag gjennom året; KIWI Nesøya (Sunnhet til folket), Amer Sport Norge (Suunto GPS Treningsklokker) og GetVital (Altra sko/tilbehør). Godt og lettbeint samspill med forståelse for frivillighetsarbeid.

Til våre viljesterke og engasjerte medlemmer som utgjør Laget, takk! Takk for følget også til Lagets Følgesvenner, og ikke minst til medlemmenes Partnere: Takk for lånet! En SPESIELL takk til deg/dere som har bidratt til «Støtt Laget», Grasrot (Tippemidler), fortsatt innbetaling av treningsavgift og/eller andre økonomisk bidrag. Takk for all utvist raushet og dugnadsånd, uten disse bidragene hadde det ikke vært mulig å opprettholde driften av Laget.

Del Laget med andre, fordi hver LagDEL teller like mye i arbeidet med å bygge og utvikle et levedyktig Lag i året som kommer. Følg oss ut i 2021, og ta gjerne en venn/venninne med deg i dragsuget!

Én for alle, alle for én.

God jul & godt nytt år!
Nesøya, desember 2020
Laghilsen fra Einar Aall, Espen Gjøs, Kine Storholt, Albertine Gjøs og Øyvind Buer.

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook

HIT-styret valgte KALDTbad med BADElaget på årets siste dag – 5 minutter i 2 grader!