Månedlige arkiver: september 2016

Reminder! HITém HARD. Turn Up the Heat.

Ta på deg GUL (egnet) vest påført ditt navn til øktene våre!
Hvorfor? Det er fokus på sikkerhet når et 30-talls mennesker forflytter seg til alle årets tider, kommunikasjonen mellom instruktører og medlemmer (og medlemmer seg imellom), og uniformering – som avklarer roller og nøytraliserer deltakerne.

Registerer deg på Nettsiden vår, og meld deg deretter på økter! Instruktørene som leder øktene trenger å vite hvor mange som kommer, og hvem som kommer. Dette har innvirkning på både planlegging og gjennomføring. Møter du på vanskeligheter ifm. registering og påmelding (b.navn/p.ord) på nett eller mobil tar du bare kontakt med oss. Påmelding via mobil kan oppleves litt vanskelig første gang, men det fungerer. La oss vise deg!

Husk å betale medlemskontingenten, og benytt KID i tilsendt PDF-faktura! HIT er et lite treningsfelleskap som er helt avhengig av rettidige innbetalinger fra sine medlemmer. Ta kontakt om du er usikker på om du har fått betalt.

Mvh HIT Medlemsservice