HARDtrening på Tirsdag 7. februar 2017

30 viljesterke løp ut til Brønnøya – uten tenkepause! 2-4-2-4-2-4-2 minutters drag – og sparsommelige 30 sekunders pause mellom dragene. Fokus på SOS i dragene: 1. Steglengde, 2. Overkropp og 3. Skyvkraft. Kort inn steget i motbakken, bevisst skyvkraft ned i bakken og mer aktiv bruk av overkroppen. Overdriv gjerne! Aktiver og Re-aktiver, kroppen liker variasjon – om ikke alltid hodet. Styrkedel: Push-ups 10 sek På, 10 sek Av – i 1 min. Pause. Ny runde. Bytte mellom 2 mageøveler Saks & Sykling hvert 15 sek i 1 minutt. Pause. Ny runde. Tilsvarende Kneløft og Bakspark. Så: ny runde med Push-ups a`10 sek På/Av. Avslutte det hele med 2 sprinter t/r på tvers av banen – maksimalfart. Merkbar innsats og utviklingen  i Laget! Vi gir oss ikke, ny HARDtreningsøkt torsdag med Espen og Einar. Husk 20-40-60-80 eller 100 før varmt vann treffer kroppen!

Hilsen Einar og Kine.