HARD Intensiv Trening Aktivitetsåret 2017

Idrettslaget HARD Intensiv Trening (HIT) har som formål å drive funksjonell og effektiv trening utendørs året rundt – for folk flest. Siden oppstarten i 2011 har HIT gjennomført over 800 kvalitetsøkter kontinuerlig uten èn kansellering eller et avbrudd, alltid med 2 instruktører! Det er en rekord vi er stolt av, og som vi er trygge på står seg lenge og vel.

I 2017 leverte HIT totalt 97 økter med et snitt på 25 medlemmer per økt! Årets første økt  samlet 35 medlemmer en vakker tirsdagskveld i januar. Nb! Første HIT-økt i 2018 blir tirsdag 2. januar.

I HIT er det 40% kvinner og 60% menn. 45% av medlemmene har postnr. utenfor Nesøya. I Q4-2017 engasjerte Laget 4 instruktører. 250 personer har deltatt på økter med HIT. Den månedlige treningsavgiften for HIT i 2017 har vært kr. 90 per økt x antall økter per måned. Treningsavgiften vil forbli uendret i 2018.

Søndag 20. august arrangerte Laget for 4. gang «En HARD Dagsmarsj» gjennom Asker & Bærum: 14 timer, 54 terrenggående kilometer, 7 topper og 2.000 høydemeter. 58 meldte seg på, 25 meldte seg av, 33 stilte til start og 30 fullførte – herav 14 kvinner og 16 menn! En fordobling fra sist; vi gleder oss over at langt flere våger mer enn før. Målet var å få flest mulig av de påmeldte til start (57% fremmøte), og sette disse i stand til å gå lengst mulig (90% fullførte).

HIT arrangert i forkant av En HARD Dagsmarsj 3 «mobiliseringsmarsjer» av ulik lengde og varighet, 2 på Krokskogen og 1 fra Nesøya til området Skaugum/Sem. I tillegg til turmarsjer har det også vært organisert rolig langkjøringsøkter i helger. I november lanserte også Laget et forslag til Turmarsj for Barn og Unge vinteren 2018 fra Nesøya til Hoppbakken på Skui.

I september tok styret beslutning om å kjøre pilotprosjektet «DAMEtrening på Lørdag» ut året. Totalt har 61 Damer deltatt på minst èn eller flere av disse 11 øktene. På det meste møtte 28 damer til samme økta. 5 av damene har valgt å melde seg inn i HIT for «HARDtrening på Tirsdag» og «HARDtrening på Torsdag». Målet er 70 Damer på DAMElaget og 25-30 på DAMEtrening. God respons og positive tilbakemeldinger har fått HIT-styret til å beslutte en videreføring av «DAMEtrening på Lørdag» inn i januar 2018.

I romjulen fant styret det mest fornuftig å arrangere BONUStrening etter samme lest som DAMEtrening, men åpen for både kvinner og menn samt medlemmer og ikke-medlemmer. BONUStrening vil være aktuelt når det er viktig for Laget å sikre tilstrekkelig fremmøte.

HIT har fått på plass Grasrotandel; send SMS «Grasrotandelen 898562352» til 2020 (tjenesten er gratis). Du kan når som helst bytte grasrotmottaker. Laget har også fått Vipps på mobil fra DnB (#129718 / HARD Intensiv Trening) som kan benyttes under DAMEtrening på Lørdag, BONUStrening, og En HARD Dagsmarsj 2018. Enklere og bedre for de som har lastet ned Vipps.

Laget har i 2017 hatt møter med bla. Helsedirektoratet, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen og Den Norske Turistforening (Nb! DNT 150 år i 2018) for ulike innspill og synspunkter relatert til fysisk aktivitet og bedre folkehelse for folk flest.

HIT er en frivillig organisasjon hvor en viktig oppgave for styret er å sikre forbedringer og forenklinger på alle områder i driften av Laget. Alternative løsninger for medlems- og betalingsadministrasjon er et område styret vil se nærmere på i 2018.

Gruppedynamikk, effektivitet og intensitet på øktene er kjernen i Lagets virksomhet. Konseptet revideres årlig for å sikre «Beste Praksis». Endringer har vært implementert de siste par årene i tråd med nye studier/forskningsresultater. Laget er opptatt av kontinuerlig forbedring i form av å gjøre kontrollert inn- og utfasing av ulike konseptelementer. Faste rammer, variabelt innhold.

Styret vil rette en STOR takk til alle våre viljesterke og engasjerte medlemmer som utgjør Laget. Takk for følget i 2017 og velkommen tilbake i 2018. Takk også til våre trofaste følgesvenner, samarbeidspartnere – og medlemmenes partnere. Én for alle, alle for én. Utendørs, hele året.

Fortsatt god jul & godt nytt år!

Nesøya, desember 2017

HARDtreningshilsen fra Styret i HIT
Einar Aall/Styreleder, Espen Gjøs/NK og Styremedlem og Kine Storholt/Styremedlem.