Helsedirektoratet påpeker at 7 av 10 nordmenn er inaktive

Media kan forlede mange til å tro noe annet, men – undersøkelser viser at at nordmenn er de slappeste i Norden! Fysisk aktivitet er for de få, slik eller sånn. Har du merket det?

Bare 1/3 av den norske befolkningen tilfredsstiller anbefalingen fra Helsedirektoratet om 150 minutter med moderat aktivitet i uken. Så ja, 2/3 gjør det slett ikke. At bare 1/5 tilfredsstiller anbefalingen om aktivitet som gir økt muskelstyrke to ganger i uken er heller ikke bra for fremtiden. For fremskiver vi alt dette skal Norge få litt å stri med fremover, økonomisk og samfunnsmessig.

Nordisk Ministerråd har målt nivået på fysisk aktivitet i Norden i 2011 og i 2014. Rapporten viser at Norge har den mest inaktive befolkningen i Norden. 45 prosent av nordmenn er enten inaktive (26,8 prosent) eller svært inaktive (18,2 prosent). Situasjonen har forverret seg fra 2011.

Les mer om Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet mm. her: Helsedirektoratet > Folkehelse > Fysisk aktivitet

Helsedirektoratets nasjonale kartlegging for 2014-2015, «Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge», viser at knapphet på tid er den viktigste årsaken til at nordmenn nedprioriterer fysisk aktivitet. I aldersgruppen 20-35 oppgir nær 60 prosent at manglende tid er årsak til inaktivitet. Barn skal hentes og kjøres, middag skal lages og livet skal leves. I tillegg vet mange svært lite eller ingenting om hvordan de skal trene.

Da kan det være greit å vite at noe av det aller beste landet har å by på for å bedre helsa til folk flest på en tidseffektiv og dokumentert måte er tilgjengelig utendørs året rundt nær der du bor. Kontakt oss gjerne for tips om hvor og hvordan du kan få gjort unna mye bra trening helt uten at det stjeler noe ekstra tid i en travel hverdag. Ja, du leste riktig – det er faktisk mulig. Helt sant.

❤️ for Lag & Folk
Besøk www.hitrening.noFølg HARD Intensiv Trening på Facebook