DAMEtrening på Lørdag 17. mars 2018

11 SOLtilbedere utgjorde DAMElaget som møtte til dagens DAMEtrening. Èn ny, så totalt teller LAGET 65 DAMER totalt, målet er 70. Laget gleder seg til «vårsleppet» over påske!

God 15 min. intro/oppvarming med en innlagt runde i Aall-løypa. Kjenne litt på «off-piste» følelsen før vi tar det faste og eviggrønne underlaget i bruk. Du herdes, veldig! Etter litt basking i snøen bar det silkemykt inn på det store «SPA-senteret». Her var det klargjort en 4-kant og et SOLur med utgangspunkt i banens midtsirkel. Espen fikk «rigget» godt med kjegler i dag 🙂

Først 2 x 4 min. 4-kantløp med 8 innlagte strekk/elementer med sidesprang, baklengsløp og fartspådrag. Da var Laget godt oppvarmet og mer enn klar for 3 styrkebolker, hver med 3 øvelser i 15 sek, deretter 15 sek  pause x 2. Etter styrke ble damene invitert med på løpsrunder i SOLuret. 3 løpebaner med ulik radius og fartsgrense (40/60/80), endring av løpsretninger. Det ble kjørt 1-2-1 min, med 30 sek. pause mellom dragene. God sirkulær løpsdynamikk, god læring om belastning/ pust & puls, disponering og fartsjustering. (1) Gi evnen tid til å innhente viljen. (2) Når du tåler mer, våger du mer. (3) Den som øver mest, blir best. Nok en styrkebolk, fulgt av nok et løp i SOLuret. Sola skinte hele tiden, nesten plagsomt mye varme og D-vitamin «med på kjøpet».

DAMEtreningen ble avsluttet med parvis styrkeløp, hvor den ene løper til angitt vendepunktet, gjør en øvelse og returnerer til partner som gjør samme øvelse uavbrutt inntil veksling. Pågår kontinuerlig i 2 min. Pause 1min. Gjentar, med to nye øvelser. Etter ubehag kommer velbehag. Så siste og kanskje mest undervurderte kraftanstrengelse: LungeBRØLING! Greit å få luftet ut litt, ute. Vi lot oss alle imponere over «nykommer» Sigrid M. som både våget å BLIME, men som også viste seg å inneha en god BASISform; disponerte kreftene godt i 60 minutter! Marsj neste.

Fremgang å spore hos flere om dagen! Inspirerende å se på. På bildet under ser du det vi velger å betegne som «et utvalg damer i fysisk form langt over landsgjennomsnittet». Kraft og energi!

Fast innslag er et smekkert & lekkert bilde av DAMElaget. Da var samtlige fint ferdige, og alle dro hjem til sitt & sine. Takk for Deling og Invitering, vi er glade for all hjelp vi kan få med å nå UT til  flere.

HIT-hilsen Einar og Espen